Những hoạt động đo đạc và bản đồ nào cần có giấy phép đo đạc?

Để hoạt động lĩnh vực đo đạc và bản đồ, doanh nghiệp, tổ chức cần phải có giấy phép đo đạc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, không phải toàn bộ hoạt động đo đạc và bản đồ nào cũng cần có giấy phép để hoạt động. 13 hoạt động đo đạc và bản đồ cần có giấy phép được quy định cụ thể trong luật như sau:

Những hoạt động đo đạc và bản đồ cần có giấy phép

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Trong đó, nghị định cũng quy định cụ thể về các hoạt động đo đạc và bản đồ cần có giấy phép như sau:

– Hoạt động thiết kế kỹ thuật, lập đề án, dự án, dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ.

– Hoạt động kiểm tra chất lượng bản đồ và sản phẩm đo đạc.

– Hoạt động xây dựng mạng lưới độ cao, tọa độ, trọng lực,

– Hoạt động thu nhận dữ liệu ảnh từ hàng không.

– Hoạt động xử lý dữ liệu ảnh viễn thám.

– Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

– Hoạt động đo đạc và thành lập bản đồ địa hình.

– Hoạt động đo đạc và thành lập  bản đồ địa hình đáy biển.

– Hoạt động đo đạc và thành lập bản đồ địa giới hành chính

– Hoạt động đo đạc và thành lập bản đồ địa chính.

– Hoạt động đo đạc và thành lập bản đồ hành chính.

– Hoạt động đo đạc và thành lập hải đồ.

– Hoạt động đo đạc và thành lập bản đồ công trình.

Nếu doanh nghiệp kinh doanh những hoạt động trên, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép đo đạc. Tìm hiểu về thủ tục xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tại đây.

Hoạt động đo đạc

Điều kiện cấp giấy phép đo đạc

Theo nghị định số 27/2019/NĐ-CP, tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

– Tổ chức phải có tối thiểu 4 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở về lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

– Ngoài ra, tổ chức cần có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, thời hạn 05 năm. Khi giấy phép hết hạn, tổ chức, doanh nghiệp cần gia hạn giấy phép sớm nhất để hoạt động đo đạc và bản đồ.

– Đối với nhà thầu nước ngoài, giấy phép đo đạc và hoạt động có thông tin địa bàn hoạt động, thời hạn thực hiện đo đạc và bản đồ trong gói thầu. Thời hạn giấy phép phải đủ để thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ gói thầu.

– Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cho phép đổi khi thay đổi địa chỉ trụ sở hoặc giấy phép bị hư hỏng, rách nát, không sử dụng được.

Điều kiện cấp giấy phép đo đạc
– Nếu tổ chức vi phạm một trong những trường hợp tại điều 51 Luật Đo đạc và bản đồ, tổ chức sẽ bị thu hồi giấy phép hoat động đo đạc và bản đồ.
– Khi bị thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, tổ chức sẽ phải chấm dứt hoàn toàn dịch vụ kinh doanh đo đạc và bản đồ kể từ khi quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực. Ngoài ra, tổ chức cũng cần chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho các tổ chức, cơ quan có liên quan do việc thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ gây ra.
– Kể từ ngày giấy phép bị thu hồi, tổ chức bị thu hồi giấy phép được phép đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ mới 12 tháng sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc thu hồi giấy phép cũ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0936069111