Thời điểm doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử

Không thể phủ nhận được những lợi ích mà hóa đơn điện tử mang lại cho doanh nghiệp. Sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ giải quyết được những vấn đề của hóa đơn giấy mà còn có nhiều ưu điểm riêng. Do chưa tin tưởng sử dụng hóa đơn điện tử hoặc chưa xử lý tồn đọng hóa đơn giấy nên nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng hóa đơn giấy.

Để thích nghi sự phát triển của công nghệ, Bộ Tài Chính đã đưa ra thông tư yêu cầu các doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Đối với mỗi đối tượng, sẽ có thời điểm nên sử dụng hóa đơn điện tử khác nhau.

Đối với doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn đặt in

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn hoặc mua hóa đơn của cơ quan Thuế trước ngày 01/01/2018, thời điểm nên sử dụng hóa đơn điện tử là:

+ Doanh nghiệp sẽ được tiếp tục sử dụng hóa đơn trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

+ Trường hợp doanh nghiệp chưa đủ đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì doanh nghiệp gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 3 của phụ lục Nghị định 119/2018/NĐ-CP và tờ khai thuế giá trị gia tăng. Sau đó, cơ quan thuế sẽ đưa dữ liệu hóa đơn vào cơ sở dữ liệu, đăng tải trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế.

Hóa đơn điện tử

Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ 01/11/2018 – 31/10/2020

Những doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian từ 01/11/2018 – 31/10/2020 sẽ sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

+ Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp cần thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

+ Nếu doanh nghiệp chưa đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in/ đặt mua, doanh nghiệp cũng cần thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu 03 phụ lục Nghị định 119/2018/NĐ-CP và tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế sẽ nhập dữ liệu hóa đơn vào cơ sở dữ liệu và đăng tải trên Cổng thông tin của Tổng cục thuế. Doanh nghiệp có thể tra cứu dữ liệu hóa đơn trên trang thông tin của Tổng cục thuế.

Hóa đơn điện tử

Đối với tổ chức công lập

Những tổ chức công lập như cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền. Những tổ chức trên sẽ chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình Bộ Tài Chính đưa ra.

Thời điểm doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Việc sử dụng hóa đơn giấy là một bất lợi, gây tốn nhiều chi phí cho doanh nghiệp. Trước đây, theo Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh phải áp dụng hóa đơn điện tử. Thời điểm doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử là trước khi Nghị định có hiệu lực.

Tuy nhiên mới đây, Luật Quản lý thuế mới được Quốc hội thông qua vào ngày 13/6/2019 có một số thay đổi, trong đó là thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử . Theo điều 151, quy định về hóa đơn điện tử của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Ngoài ra, Luật khuyến khích đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện quy định về hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2022.

Hóa đơn điện tử

Luật Quản lý Thuế chỉ quy định khái niệm, nguyên tắc lập hóa đơn điện tử, cách quản lý, áp dụng, sử dụng hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ, bán hàng, dịch vụ đăng ký hóa đơn điện tử…. Vì Luật Quản lý thuế 2019 không quy định rõ về thời điểm đăng ký áp dụng nên thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử sẽ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, thời điểm đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử sẽ bắt đầu từ ngày 01/11/2020. Tất cả doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh đều phải áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0902102903