Kê khai nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh 2020

Địa điểm kinh doanh là địa điểm khác trụ sở chính mà doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh. Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, địa điểm kinh doanh là một trong những đối tượng bắt buộc phải nộp thuế môn bài. Mỗi năm, cách kê khai nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh thường có sự thay đổi.

Vì vậy, sau khi thành lập địa điểm kinh doanh, nhiều chủ doanh nghiệp thường không cập nhật thông tin mới dẫn đến việc kê khai nộp thuế môn bài không đúng với quy định. Dưới đây là kê khai nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh 2020 được cập nhật mới nhất:

Nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp hoặc doanh thu năm của hộ kinh doanh. Mỗi năm, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đều phải nộp thuế môn bài cho Nhà nước.

Tùy từng quốc gia, từng địa phương, mức thu của thuế sẽ được phân theo bậc, dựa trên số vốn đăng ký hoặc doanh thu hay giá trị gia tăng của năm kế trước.

Mức nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh 2020

Doanh nghiệp được sử dụng mã số thuế đã cấp để kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa phương của địa điểm kinh doanh khi đạt điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp, tổ chức đã được cấp mã số thuế.
  • Doanh nghiệp, tổ chức muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh trụ sở chính (thành lập địa điểm kinh doanh) hoặc phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh mới.
  • Doanh nghiệp, tổ chức không thành lập chi nhánh hay đơn vị, cơ sở sản xuất trực thuộc trên địa bàn khác tỉnh đặt trụ sở chính
  • Doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được hạch toán Khoản thu của ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế.

 

Thuế môn bài doanh nghiệp
Địa điểm kinh doanh khác tỉnh đặt trụ sở chính và địa điểm kinh doanh cùng tỉnh với trụ sở chính là mức nộp thuế môn bài giống nhau. Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức thu lệ phí đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác là 1.000.000 đồng/năm. Do đó, đối với từng địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài 1.000.000 mỗi năm cho địa điểm đó.

Khai nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh 2020

Theo nghị định 139/2016/NĐ-CP, khi mới thành lập địa điểm kinh doanh, chủ sở hữu cần khai lệ phí môn bài một lần. Nếu cơ sở kinh doanh mới thành lập, chưa đi vào hoạt động sản xuất, người nộp phải khai lệ phí môn bài trong vòng 30 ngày tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…

Ngoài ra, người nộp lệ phí cho địa điểm kinh doanh ở địa phương khác trụ sở chính thì cần phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm đó.

Thuế môn bài

Trong trường hợp nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh thì địa điểm kinh doanh còn cần nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh đó. Đối với địa điểm kinh doanh không thực hiện bán hàng hay phát sinh doanh thu, địa điểm kinh doanh đó sẽ thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính, không thành lập chi nhánh tại tỉnh đó, không có mã số thuế riêng thì hồ sơ đăng ký thuế sẽ được gửi tới cơ quan Thuế quản lý địa điểm kinh doanh của công ty. Sau đó, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh đó.

Người quản lý địa điểm kinh doanh này sẽ sử dụng mã số thuế 13 số để kê khai, nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh dựa trên hướng dẫn của Thông tư số 302/2016/TT-BTC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0902102903